Günlük Ne Kadar Ödev Verilmeli

01 Kas
0 yorum

Araştırmacıların verilerine göre çocuklar için 70 dakikadan fazla ödev yapmak çok fazla.

Washington Amerikan Psikoloji Derneği Dergisinde yayınlanan çalışmaya göre çocukların çok fazla Fen ve Matematik ödevi yapmaları  –ideali bir saat –  her zaman iyi değil.

Oviedo Üniversitesi’nden araştırmacılarının Kuzey İspanya’da 7.725 devlet ve özel okul öğrencisi ile yaptıkları bu çalışmada öğrencilerin yaş ortalaması 13.78 ve katılanların %47.2’sini kız öğrenciler oluşturuyor.

Öğrencilere hangi sıklıkta ödev yaptıkları ve ödev başında ne kadar süre geçirdikleri soruldu. Ayrıca öğrencilere ödevlerini bireysel mi yoksa yardımla mı yaptıkları ve yardım alıyorlarsa hangi sıklıkta yardım aldıkları soruldu. Fen ve matematikteki akademik performansları standart bir test ile ölçüldü. Test öğrencilerin cinsiyet ve sosya ekonomik durumuna göre düzenlendi ve hazır bulunuşluk seviyeleri daha önceki fen ve matematik notlarına göre hesaplandı.

Öğrencilerin ödev için çeşitli derslerde günlük 1-2 saat geçirdikleri tespit edildi. Öğretmenleri tarafından düzenli ödevlendirilen çocukların diğerlerine göre testte 50 puan fazla aldılar. Matematik ödevini kendi yapan çocuklar ise sıklıkla yardım talep eden diğer öğrencilere göre testte 54 puan fazla aldılar. Fen dersi için de benzer sonuçlar elde edildi

Çalışmaları yürüten Javier Suarez-Alvarez ve Ruben Fernandez-Alonso’ya göre  ‘Başarıyı sağlamak için çok miktarda ödev verilmesinden ziyade öğrencilere bireysel çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla az miktarda ve düzenli ödev verilmesi gerekiyor.’  Professor Jose Muniz ise ‘Verilerimiz günlük 60 dakika çalışmanın makul ve faydalı olduğunu gösteriyor. Verilen ev ödevleri genelde günlük 70 dakika civarı tutuyor. 90-100 dakika arasında tutan ev ödevleri verildiğinde ise öğrencilerin sınav başarılarının düşmeye başlıyor. Günde 70 dakika ödev yapan ile 90-100 dakika ödev yapan öğrenciler arasında çocukların haftada fazladan 2 saat çalışmasını gerektirecek bir fark bulunmuyor. Bu nedenle günde 70 dakikadan fazla ödev vermek faydalı görülmüyor.’  diyor.

Bireysel çalışan öğrencilerle yardım alan öğrencileri karşılaştırdığımızda ise günlük 70 dakika çalışan bu öğrencilerden yardım alanlar %50 başarı gösterirken bireysel çalışanlar %70 başarı gösteriyor. Suarez-Alvarez’e göre bunun tek açıklaması bireysel çalışmayla akademik başarının sıkı bağı. Sonuç olarak araştırmaya göre öğrencinin çabası ve bireysel öğrenmesi göz önüne alındığında harcanan zamanın akademik başarı ile doğrudan bir ilgisi bulunmuyor.

Çeviren: STEMİstanbul

Kaynak: “Adolescents’ Homework Performance in Mathematics and Science: Personal Factors and Teaching Practices,” by Ruben Fernandez-Alonso and Javier Suarez-Alvarez, University of Oviedo, and Jose Muniz, University of Oviedo and Biomedical Research Network in Mental Health, Barcelona, Spain; Journal of Educational Psychology; online March 16, 2015.

Bu yazıda yer almayan ancak makalede yer alan bir noktaya daha değinmek isterim ki yapılan bu çalışma daha önce 2007 yılında Almanya, 1999 yılında İngiltere, 2000 yılında Hollanda ve İsveç’de yapılan çalışmalarla benzer sonuçlara ulaşmıştır.