Robotik Okuryazarlık Eğitimi

Öğrencilerinin, teknoloji çağını tüketici olarak izlemeleri yerine, anlayarak, üreterek, çağa katkıda bulunmaları için rehberlik etmek isteyen öğretmenlerimize, robot teknolojisinin, kolay, anlaşılabilir, uygulanabilir, olduğunu göstermek. Öğretmenlerin hem kendileri, hem öğrencileri için “ben de yapabilirim, ben de kullanabilirim” diyebilmelerini sağlamaya yönelik “Robotik Okur Yazarlık” becerisini kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Eğitim İçeriği

 • Günlük yaşamımızda robotların yeri ve önemi.
 • “Robotik Okur Yazarlık” nedir?
 • “ RS iDea” ile uygulamaları.
 • Robotik algoritmaların amaca uygunluğunun 3-B Simulasyon ortamında denenmesi, düzeltilerek geliştirilmesi.
 • “RSiDeaSim” ile uygulamaları.
 • Robotik algoritmaların gerçek ortamda denenmesi ve uygulanması için
 • “Rs iDea” ve “RS iDeaSim” ile tam uyumlu “O-BOT” gezer robot seti ile uygulamalar yapar.
 • Robot teknolojisi uygulamaları için robot bileşenleri kullanarak gerçek hayat problemleri çözümü için “çalışan prototipler” geliştirme uygulamaları.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Robot bileşenlerini öğrenir. (algılayıcılar, eyleyiciler, bilgi işlemciler…)
 • Robotlara yapmalarını istediğimiz işlerin talimatlarını hazırlamayı yani algoritma kurmayı öğrenir.
 • Ders kazanımlarına yönelik uygulamalı çalışmalar yapar.