STEM Eğitimi Nedir?

Eğitim sistemleri içinde bulundukları yüzyılda öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerilere göre şekillenmektedir. Bu çerçevede günümüzde birçok eğitim araştırmalarında, konuşmalarda, sayfalarda 21.yüzyıl becerileri ve bu becerilerin nasıl elde edilebileceğine dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu beceriler toplumun beklentileri ve geleceği için de oldukça önemlidir. Peki 21.yüzyıl becerileri ve STEM Eğitimi ilişkisi nedir? Bu beceriler mi STEM Eğitimini gündeme getirmiştir? Bu soruların cevabına değinmeden önce 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan becerileri bir hatırlayalım

STEM Yetkinlikleri

 • Öğrenme ve Yenilenme Becerileri
 • Yaratıcılık ve Yenilenme
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği
 • Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okuryazarlığı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okuryazarlığı
 • Yaşam ve Meslek Becerileri
 • Esneklik ve Uyum
 • Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler
 • Üretkenlik ve Sorumluluk
 • Liderlik ve Sorumluluk

Kapıda kalmadığınız sürece bir çilingir ya da musluğunuz bozulmadıkça bir tesisatçı telefonu/adresi bilmeye ihtiyaç duyar mısınız? Sanırım hayır değil mi… İşte neden STEM Eğitimi’ni şimdilerde duyuyorsunuz sorusunun cevabı bu. Aslında hayatımızda hep vardı ama kazandırdığı becerilerin önemi artınca ön plana çıktı. Örneğin geçmiş yıllarda ihtiyaç duyulan becerilere bakıldığında, bilişim ve teknolojinin hayatımızda bu kadar olmadığını görüyoruz. Mesela geçmiş yıllarda “yazılım mühendisliği”, “bilgisayar mühendisliği”nin altında verilen bir ders iken şimdi birçok üniversitede bu isimde ayrı bir bölüm var. Neden; çünkü yeni dünyanın işin uzmanı yazılımcılara ihtiyacı var. Yazılım mühendisliği ve bunun gibi ortaya çıkan birçok meslek dalı sayısal alandaki başarılı öğrencilerin yerleştiği bölümler ve  eğer “Ben sözelciyim, ben sayısalcıyım” cümlesindeki “sayısal” terimi size yabancı gelmiyor ise o zaman STEM kelimesi de size hiç yabancı değil demektir. Bizim sayısal alan dediğimiz şey karşılığını STEM alanı olarak alıyor. STEM’in ana disiplinleri olan Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bizim yıllardır sayısal alan dediğimiz çerçevede yer almışlardı. Geçmişten daha farklı olarak şimdi bahsedilen şey bu disiplinlerin ayrı ayrı değil beraber çalışması yani disiplinler arası bir çalışma. Peki neden mi? Matematik dersi 100 olan öğrenciyi “Bu çocuk iyi mühendis olur” diyerek mühendislik fakültesine yerleştirdiniz. Sonuç? O öğrenci mezun olduğunda iyi bir yönetici oldu ama iyi bir mühendis olamadı. Çünkü mühendisliğin ihtiyaç duyduğu yaratıcı düşünme, üretkenlik vb. becerilere sahip değildi.

Bugünün ve yarının meslekleri 21.yüzyıl becerilerine yani STEM (Disiplinler arası sayısal eğitimi) Eğitiminin önemli bir sonucu olan becerilere ihtiyaç duyuyor.  Eğer çocuklarımızı yarınlara daha hazır bir şekilde yetiştirmek istiyorsak STEM Eğitimi konusunda bilinçlenmeli evde/okulda mümkün olan her ortamda çocuklarla bu alana yönelik etkinlikler yapmalıyız.

STEM Eğitimlerini Keşfedin!

STEM Öğretmen Eğitimleri

STEM Okul Eğitimleri