STEM Öğretmen Eğitimi

Öğretmenleri STEM eğitimi ile tanıştırmaya ve bu eğitimin temel kavramlarını anlatmaya yönelik bir eğitimdir. Öğrencilerin mühendislik döngüsü, tasarım süreçleri gibi becerileri geliştirmesinde öğretmene düşen görevler nelerdir ve bu süreç ders işleyişine nasıl entegre edilir sorularına bu eğitim ile cevap bulabilirsiniz. Tüm katılımcılar eğitim sonunda MEDİPOL Üniversitesi Onaylı Sertifika ile sertifikalandırılır.

Eğitim İçeriği

 • STEM Eğitimi Nedir?
 • 21. Yüzyılda Neden STEM?
 • Eğitimde STEM Anlayışı, Temelleri ve İşleyişi
 • STEM Yaklaşımı İçin Yöntem ve Teknikler
 • STEM Yaklaşımıyla Uygulamalı Çalışmalar
 • Modelleme ve STEM Eğitiminin Derslere Entegre Edilmesi
 • Kodlamanın Derslere Entegre Edilmesi

Neler Öğreneceksiniz?

 • Değişen çağda bireylerde hangi becerilerin önemli hale geldiğini bilir.
 • 21. Yüzyıl eğitim paydaşlarının rollerinin nasıl değiştiğini açıklar.
 • Öğretmenler için 21. Yüzyıl becerilerinin neden önemli olduğunu fark eder.
 • Yeni eğitim model ve yaklaşımlarını açıklar.
 • STEM’in öğretmenlerin için hangi anlayışları gerektiğini açıklar.
 • 5E modelini öğrenir.
 • STEM temelli öğrenmenin öğrencilere 21.yüzyıl becerileri kazandırma konusundaki etkinliğini kavrar.
 • Tasarım Odaklı Düşünme sürecini açıklar.
 • Sorgulamaya dayalı öğrenmenin temel prensiplerini ifade eder.
 • STEM Temelli öğrenmenin işleyişini tanımlar.
 • Proje tabanlı öğrenme sürecinin nasıl ilerlediğini bilir.
 • Proje tabanlı öğrenme süreci tasarlar.
 • STEM Temelli Öğrenmede öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanacağını ifade eder.
 • STEM Temelli Öğrenmede kullanılacak çeşitli yöntem ve teknikleri kavrar.
 • STEM Temelli öğrenmeye uygun ders tasarımları gerçekleştirir.
 • STEM materyallerinin ilgili alan derslerinde (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen,
 • Matematik, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım) kullanım alanları ve örnek öğretim programı hazırlar.
 • Temel kodlama becerileri edinir.
 • Kodlama ortamlarını tanır.
 • Algoritma, koşul blokları, döngü bloklarını öğrenir.