STEM EĞİTİMİ KISA TARİHİ

15 Ağu
0 yorum

STEM eğitimi (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında verilen eğitimin adıdır. Ülkemizdeki mevcut karşılığı ‘Sayısal Eğitimi’dir diyebiliriz.

Sayısal derslere yönelik bu hassasiyet soğuk savaş yıllarındaki rekabete dayanır. Uzay yarışının devam ettiği yıllarda Rusya’nın Sputnik hamlesi Amerikalıları derin bir kaygıya düşürdü. ABD’nin havacılık kurumu olan NACA uzay yarışına yoğunlaşmak üzere 1958’de NASA’ya evrildi. Tahsis edilen onca ödeneğe ve çalıştırdığı 8000 bilim adamına rağmen Sovyetler 1961 yılında hala öndeydi. Yuri Gagarin uzaya ilk çıkan insan olmuştu ABD’li astronotların bir ay sonra uzayda yerlerini almalarının pek bir öenmi kalmamıştı. Bu mağlubiyetin üzerine Kennedy yarışı daha ileriye taşımaya karar verdi. NASA için Yuri Gagarin’in uzaya çıkmasından 1 ay sonra kongreden rekor bir ödenek tahsis edildi ve yeni hedef belirlendi; Ay. 8 yıl ve milyarlarca doların ardından ABD’li astronotlar Ay’a ulaştı ve yarışın Uzay safhası ABD’nin galibiyetiyle kapandı.

İşte bu yarış olanca hızıyla devam ederken ABD’nin en çok ihtiyaç duyduğu sayısal alanda yetişmiş insan gücüydü. 1958 yılında Eisenhower halka ‘Danışmanlarım bana, hali hazırda mezun olmasını planladığımızdan binlerce daha fazla bilimadamına ihtiyacımız olduğunu söylüyor’ diye yakınıyordu. Sayısal alandaki eğitimin önemini işte bu rekabet duygusu ve ihtiyaç belirledi. Amerikan hükümetinin hemen önceki yıllarda yaşadığı Kızıl Korku ve casusluk tecrübeleri bu alanlarda çalışacak biliminsanlarının ‘Amerikalı’ olmasını gerektiriyordu. Ancak Amerikalı biliminsanı sayısının istenenden az olması, çalışılacak projelerin ise stratejik önemde olması konuyu Amerikanın en önemli gündem maddeleri arasına soktu.

 

1970’li yıllarda Amerika’ya göç eden ve sayısal alanlarda çalışan mühendislerin çalıştıkları iş alanları göç dairesi ve insan kaynakları tarafından SMET olarak kısaltıldı. Bu alanlarda çalışan eğitimciler bu kısaltmayı kök, sap anlamına da gelen STEM olarak kısaltmayı tercih ettiler. Ancak yalnızca sayısal eğitimi bir ürün üretmekte elbetteki yeterli değildi. Tüketiciye ulaştırırken ürünün işlevi kadar önemli bir tarafı daha var ki bu da tasarımı. İşte bu açığı da kapatmak için STEM eğitimine Art yani sanat eklendi ve önceleri STEM-A olarak yapılan kısaltma bugünlerde buhar anlamına da gelen (sanayii devrimini başlatarak batının bugünkü medeniyetinde önemli paya sahiptir) STEAM kelimesi STEM ile birlikte kullanılıyor.

 

 

Bu yazının hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır.

A History of STEM – Reigniting the Challenge with NGSS and CCSS
Posted by Karen Woodruff,
Associate Director, NASA’s Endeavor Science Teaching Certificate Project

What is STEM Education?
By Elaine J. Hom, LiveScience Contributor

FACT SHEET: At White House Science Fair, President Obama Calls on this Generation of Students to Tackle the Grand Challenges of Our Time

www.stemistanbul.com kaynağından alınmıştır.